ImgBoxE1

 

Informačný systém POHODA E1 je systémom na pomedzí ekonomických a ERP systémov. Tento najvyšší rad systému POHODA využíva naplno výhody technológie klient-server a databázy SQL. Ponúka nielen väčší výkon a bezpečnosť systému, spracovanie veľkého množstva údajov a súbežnú prácu väčšieho počtu užívateľov, ale aj rozširujúce funkcie z kategórie ERP systémov.

ERP (Enterprise resource planning) je označenie pre informačné systémy, ktoré integrujú množstvo procesov súvisiacich s produkčnými činnosťami podniku (fakturáciu, účtovníctvo, výrobu, logistiku, distribúciu, predaj, správu majetku atď.)

 

Medzi tieto funkcie patrí pokročilá definícia prístupových práv, veľká miera prispôsobenia potrebám užívateľov, vrátane možnosti pridávať do jednotlivých agend nové polia, vytvárať vlastné agendy a pod. POHODA E1 obsahuje celý rad rozšírených funkcií a možností predovšetkým v oblasti skladového hospodárstva. Toto všetko pri zachovaní intuitívneho ovládania, užívateľsky prívetivého prostredia a prístupnej ceny.

Svojim riešením, ktoré naplno využíva výhody technológie klient-server, je systém POHODA E1 predurčený pre použitie v stredne veľkých a väčších spoločnostiach a pre náročnejších užívateľov.

Rad POHODA E1 je dostupný v týchto variantoch:

- POHODA E1 Jazz
- POHODA E1 Standard
- POHODA E1 Profi
- POHODA E1 Premium
- POHODA E1 Komplet

Porovnanie dostupných variantov systému POHODA E1

Obsiahnuté funkcie a agendy (výber)
Jazz
Standard
Profi
Premium
Komplet
Adresár (správa kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
A
A
A
A
A
Fakturácia (vydané/prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
A
A
A
A
A
Financie (pokladňa, banka)
A
A
A
A
A
Objednávky (ponuky, dopyty, prijaté/vydané objednávky)
A
A
A
A
A
Poštové zostavy (poukážky, obálky, sprievodky, štítky)
A
A
A
A
A
Cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
A
A
A
A
A
Homebanking (export príkazov, import a zaúčtovanie výpisy)
A
A
A
A
A
Prístupové práva – základné i rozširujúce funkcie (priama definícia, definícia pomocou úloh, práva na číselné rady, tlačové zostavy, exporty agend)
A
A
A
A
A
Technológia klient-server (databázový SQL server)
A
A
A
A
A
Užívateľské rozšírenia programu (voliteľné parametre, užívateľské agendy)
A
A
A
A
A
Dane (priznanie k DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní)
N
A
A
A
A
Jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné doklady, predkontácie)
N
A
N
N
A
Podvojné účtovníctvo (účtovný denník, predkontácie, interné doklady, saldo, analýzy)
N
N
A
A
A
Mzdy (personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov)
N
A
N
A
A
Majetok (dlhodobý, leasingový a drobný majetok)
N
A
A
A
A
Kniha jázd (vozidlá, jazdy)
N
A
A
A
A
Sklady – základné i rozširujúce funkcie (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, editácia výrobného listu, evidencia viacerých dodávateľov, nákupná cena v cudzej mene, cudzie názvy zásob, inventúry pre viacero skladov, synchronizácia skladov, evidencia reklamácií a opráv, automatické objednávky jednotlivých i zložených zásob)
A
A
N
A
A
Internetové obchody – základné i rozširujúce funkcie (parametre, kategórie, administrácia priamo v programe POHODA, automatické zhrávanie údajov medzi programom POHODA a e-shopom)
A
A
N
A
A

„Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.“

www.stormware.sk