M Consult poskytuje užívateľom produktov STORMWARE Office kompletnú škálu služieb zákazníckej podpory, od bezplatných otázok a odpovedí dostupných prostredníctvom internetu cez zákaznícku podporu, širokú ponuku odborných školení až po individuálne služby. Individuálne služby vychádzajú z individuálnych potrieb užívateľov a zahŕňajú širokú škálu činností, ktoré môžu pomôcť naštartovať alebo urýchliť naozaj efektívne využívanie produktov STORMWARE Office.

Tieto služby a servisné zásahy poskytuje tím technikov a konzultantov s odbornými znalosťami i praktickými skúsenosťami v daných oblastiach.

Individuálne služby sa rámcovo delia na konzultačné a servisné práce:

  • Vďaka okruhu konzultačných služieb sa môžete rýchlo zoznámiť s ovládaním produktov STORMWARE Office, nechať si navrhnúť optimálne spôsoby práce s jednotlivými programami alebo metodiku obehu dokladov vo vnútri svojej firmy atď. Do tejto kategórie služieb patrí taktiež individuálne alebo firemné zaškolenie užívateľov. Jedine užívateľ, ktorý vie, čo a ako má urobiť, dokáže priniesť požadovanú efektivitu.
  • Servisné služby zaistia naštartovanie nového systému, úpravy na mieru vašim požiadavkám a potrebám i opravy prípadných problémov s údajmi. Zahŕňajú napríklad certifikovanú inštaláciu, importy údajov z iných systémov, tvorbu špecifických tlačových zostáv alebo iných zákazníckych riešení a pod.

Komu sú tieto služby určené?

Individuálne služby využijú predovšetkým tí zákazníci a užívatelia, ktorí chcú svoje investované prostriedky rýchlo vrátiť v podobe zvýšenej efektivity práce a ušetreného času. Sú určené teda napríklad zákazníkom, ktorí:

  • potrebujú kvalitne nainštalovať sieťovú aplikáciu a neriešiť potom potiaže spôsobené nesprávnou inštaláciou,
  • potrebujú rýchlo zaučiť užívateľov, aby svoj pracovný čas trávili svojou hlavnou činnosťou a nie tápaním a učením metódou pokus-omyl,
  • potrebujú naimportovať tisíce záznamov, ktorých ručný zápis by im zabral ohromné množstvo času,
  • potrebujú vytvoriť tlačové zostavy, ktoré im ako na dlani prinesú požadované ekonomické informácie presne v takej štruktúre, akú potrebujú,
  • potrebujú vytvoriť rešenie na mieru svojim individuálnym požiadavkám na funkčnosť jednotlivých agend atď.

 

Okruhy služieb

Inštalácia produktov Základné zaškolenie jedného užívateľa
Expertná konzultácia Firemné školenie
Základné úpravy tlačových zostáv Expertné úpravy tlačových zostáv
Importy dat Vzdialená správa
Expertné zákaznícke riešenia  

 

Cenník individuálnych služieb

 

Ako objednať individuálne služby?

Služby môžete objednávať v mieste a spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. Pre objednanie individuálnych služieb môžete použiť online objednávku alebo môžete služby objednať niektorým z týchto spôsobov:

  • telefonicky, e-mailom alebo osobne v M Consult,
  • e-mailom zaslaným na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

V prípade elektronickej formy objednania vás budeme kontaktovať za účelom upresnenia rozsahu prác, cenovej kalkulácie a dohodnutia termínu poskytnutia služieb.

Inštalácia produktov

Lokálna inštalácia produktov STORMWARE Office je pomerne jednoduchým úkonom, ktorý v priebehu niekoľkých minút zvládne bežný užívateľ sám a bez potreby zvláštnych odborných znalostí v obore informačných technológií.

Sieťová inštalácia už vyžaduje určitú úroveň znalostí IT problematiky. Firmám, ktoré nemajú vlastného správcu IT, môžu takúto inštaláciu vykonať technici spoločnosti STORMWARE, od kontroly prostredia pre inštalovaný program až po nastavenie a vyskúšanie sieťovej prevádzky.

Pre inštaláciu SQL verzií produktov STORMWARE Office (POHODA SQL a POHODA E1) je nevyhnutná pomerne rozsiahla znalosť IT problematiky, preto spoločnosť STORMWARE v ich prípade odporúča certifikovanú inštaláciu. Vlastný systém certifikácie zaisťuje vysoký štandard takýchto odborných inštalácií.

príklad:
Inštalácia systému POHODA Premium NET 5 na vyhradený server a päť sieťových klientov technikovi obvykle trvá dve hodiny a zodpovedá cene 64 €. Využitím tejto služby získate istotu bezproblémovej prevádzky.

Základné zaškolenie jedného užívateľa

Bez znalosti základných vedomostí nebude žiadny užívateľ pracovať efektívne. Preto je vhodné do oblasti získavania vedomostí investovať. Konzultant STORMWARE individuálnym prístupom zaučí užívateľa do praktického používania klávesových skratiek, do metód rýchleho a presného vyhľadávania záznamov, do možností individuálneho nastavenia tabuliek či formulárov jednotlivých agend atď.

príklad:
Získať základné vedomosti môže užívateľ vďaka individuálnemu prístupu konzultanta už za dve hodiny, čo zodpovedá cene 64 €. Touto formou zaškolenia váš pracovník ušetrí veľa času, ktorý by inak strávil podrobným štúdiom manuálu a pomocníka. Môže sa tak venovať svojej hlavnej pracovnej činnosti, ktorá vám prináša peniaze.

Expertná konzultácia

Programy STORMWARE Office obsahujú stovky pokročilých funkcií. O všetkých ich efektoch na každodennú prácu nemusia mať užívatelia, ani z radov tých pokročilých, úplný prehľad. Najlepšie ich s nimi môže zoznámiť konzultant STORMWARE. Spravidla sa jedná o poradenstvo v  konkrétnej oblasti, napr. nastavenie programu, prístupových práv, skladového hospodárstva, personálnej a mzdovej evidencie atď.

Expertná konzultácia môže byť vedená v teoretickej rovine alebo môže zahŕňať ukážky realizácie diskutovanej tématiky priamo v dátovom prostredí účtovnej jednotky zákazníka.

príklad:
Konzultácia a nastavenie prístupových práv pre spoločnosť s 10 užívateľmi trvá obvykle 3 hodiny a stojí 135 €. Konzultácia a vytvorenie metodiky obehu dokladov v skladovom hospodárstve vrátane návrhu kontrolných mechanizmov môže konzultantovi zabrať 6 hodín práce, pričom cena za služby v tomto rozsahu predstavuje čiastku 270 €. Predovšetkým vo väčších spoločnostiach, kde sa každý deň realizujú desiatky či stovky transakcií, je nemysliteľné začať pracovať v systéme bez dôkladnej prípravy. Prípravou svojich pracovníkov zamedzíte veľkým stratám, ktoré by mohli vzniknúť, keby užívatelia nedokázali systém od začiatku efektívne používať.

Firemné školenie

Firemné školenie je moderná, adresná a efektívna forma vzdelávania viacerých účastníkov naraz. Prebieha podľa osnovy zostavenej v spolupráci s konzultantom STORMWARE a počíta sa v ňom s dostatočným priestorom pre konkrétne otázky a diskusiu. Firemné školenie sa môže odohrávať ako priamo u zákazníka, tak v učebniach STORMWARE.

príklad:
Firemné školenie na tému vedenia skladu a fakturácie pre 6 účastníkov je obvykle dvojdňové (5 hodín za deň) a jeho cena vychádza na 590 €. V tomto prípade vás investícia do vzdelania zamestnancov vyjde na 49,17 € na osobu a deň, resp. 9,83 € na hodinu, čo je veľmi efektívna forma školenia.

Základné úpravy tlačových zostáv

Mnoho úprav tlačových zostáv obsiahnutých v programoch STORMWARE Office je možné vykonávať pomocou aplikácie REPORT Designer. Technik STORMWARE môže poradiť so správnym zadaním požadovanej úpravy a potom úpravu zostavy taktiež realizovať. Slovo „základné“ v tejto súvislosti znamená, že ide o úpravu bez potreby meniť databázové otázky, ktoré pripravujú údaje pre tlačovú zostavu.

príklad:
Za tri hodiny a cenu 96 € môže technik vytvoriť napríklad tlačovú zostavu, ktorá užívateľom zobrazí predaje vybraných zásob po jednotlivých kalendárnych mesiacoch vrátane súhrnných údajov za skladovú položku. Vďaka upravenej zostave získate požadované údaje na jedno kliknutie. Zásadne tak môžete šetriť svoj čas a využiť ho v prospech svojich zákazníkov.

Expertné úpravy tlačových zostáv

Technici STORMWARE sú schopní realizovať i veľmi komplikované požiadavky na tvorbu tlačových zostáv, ktoré vyžadujú databázové prepojenie a načítanie údajov z viacerých agend naraz.

príklad:
Na vytvorenie tlačovej zostavy, ktorá zobrazí nielen doklady vytvorené k danej zákazke, ale aj položky priradené k zákazke (čo je dôležité hlavne, ak majú položky dokladov priradené rôzne zákazky), môže technik potrebovať 3 hodiny. Takáto zostava potom stojí 135 €. Využitím na zákazku upravenej zostavy v priebehu okamihu získate napr. údaje potrebné pre výpočet prémií. Nemusíte vykonávať niekoľkohodinové náročné výpočty vo vedľajších aplikáciách, napr. v programe Excel. Jeden ušetrený pracovný deň za každý mesiac čoskoro vyrovná investíciu do zakázkovo vytvorenej tlačovej zostavy.

Importy údajov

Predovšetkým na začiatku práce s novým programom veľa času zaberie zapisovanie a zadávanie východiskových údajov. Či už sa jedná o tisíce skladových kariet vrátane počiatočných stavov na sklade alebo zákazníkov a obchodných partnerov do adresára, technik STORMWARE dokáže tieto záznamy naimportovať v priebehu niekoľkých hodín a ušetriť rádovo dni náročnej práce.

príklad:
Ručný zápis skladových zásob a adresára podľa konkrétnych podmienok by mohol zabrať skusenému užívateľovi napríklad 14 dní. Import rovnakého množstva záznamov však môže technikovi trvať napríklad len 4 hodiny. Cena za takúto službu predstavuje 180 €. Porovnajte si mzdové náklady zamestnanca s cenou za import údajov a určite uvidíte zrejmú výhodnosť využitia týchto služieb.

Vzdialená správa

Servisné zásahy vykonávané formou vzdialeného prístupu sú pre zákazníka pohodlným, rýchlym a cenovo výhodným riešením. Odpadá pri ňom čakanie na príjazd a náklady spojené s cestou technika STORMWARE k zákazníkovi. Touto cestou je možné rýchlo vykonať zásah (opravu) priamo v údajoch zákazníka alebo s konzultantom STORMWARE prediskutovať konkrétne používaný postup pomocou sledovania jednotlivých krokov priamo na obrazovke svojho počítača.

príklad:
Vyriešiť potrebné úpravy prístupových práv a užívateľských nastavení vzdialene môže v konkrétnom prípade technikovi STORMWARE trvať napríklad pol hodinu, čo zodpovedá cene 31 €. Úpravu, na ktorej môže závisieť práca všetkých užívateľov v programe, môžete mať vykonanú prakticky okamžite, bez čakania na príjazd technika a účtovanie jeho cesty, hlavne ale bez možných prestojov vo svojej firme.

Expertné zákaznícke riešenia

Tím technikov STORMWARE je pripravený na zákazku vytvoriť špecifickú funkciu alebo externý nástroj. Základom je analýza požiadaviek zákazníka, teda jeho popisu situácie, ktorú potrebuje vyriešiť. Výsledkom je potom funkcia rešpektujúca databázovú štruktúru, logiku i rozhranie programu, aby ju bez problémov mohli používať i bežní užívatelia.

príklad:
Zákaznícke riešenie v podobe hromadnej fakturácie pre paušálne faktúry stálym zákazníkom môže mať technik STORMWARE vytvorené za 3 dni. Skúsenej fakturantke zaberie ručné vystavenie napríklad dvoch tisíc faktúr cca 4 pracovné dni, avšak každý mesiac. Vďaka zákazníckemu riešeniu, za ktoré zaplatíte 810 €, sú faktúry vytvárané v priebehu okamihu. Najneskôr do pol roka sa investícia vráti a začne zarábať.

Cenník individuálnych služieb

 

SlužbaCena
Odborná konzultácia a servisné služby 32 €/h
Expertná konzultácia a servisné služby 45 €/h
Vzdialená správa 45 €/h
Inštalácia serveru SQL Server 98 €
Inštalácia systému POHODA SQL/E1 165 €
Firemné školenie (2 a viac účastníkov) * 59 €/h
Dopravné 0,3 €/km
Čas strávený na ceste 13 €/h
Prevod licencie 16 €
Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 01. 09. 2015.

* Základná cena firemného školenia je kalkulovaná pre skupinu účastníkov do kapacity učebne, maximálne však do počtu 6 osôb. Cena firemného školenia pre viac ako 6 účastníkov je stanovovaná individuálne.