Pre rozšírenie možností ekonomicko-informačného systému POHODA je k dispozícii celý rad užitočných doplnkov a prídavných licencií priamo z produktovej rodiny POHODA. Nasledujúca tabuľka ukazuje, ku ktorých variantom je možné jednotlivé prvky dokúpiť:

Doplnky a prídavné licencie
Mini
Lite
Jazz
Standard
Profi
Premium
Komplet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POHODA Afilácia Add.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* Rozšírenie o užívateľské rozhranie v anglickom, resp. nemeckom jazyku je možné dokúpiť k radom POHODA SQL a POHODA E1.
** Variant umožňuje iba import údajov vo formáte MDB (Access) a nezobrazuje údaje vytvorené v rámci funkčného rozšírenia radu POHODA E1.

Spolupráca systému POHODA s ďalšími produktami STORMWARE Office

V nasledujúcej tabuľke nájdete prehľad ďalších produktov z ponuky STORMWARE Office, ktoré si môžete k svojmu ekonomicko-informačnému systému POHODA dokúpiť:

Ďalšie produkty STORMWARE Office
Mini
Lite
Jazz
Standard
Profi
Premium
Komplet
Riešenie pre analýzu a reporting
POHODA Business Intelligence *
 
 
 
 
 
 
 

* Riešenie POHODA BI je možné napojiť na rady POHODA SQL a POHODA E1. Z dôvodu rôznej obsahovej náplne sa k jednotlivým variantom systému POHODA hodia rôzne scenáre riešenia POHODA BI.
A Produkt môže spolupracovať so systémom POHODA.

Hardwarové doplnky

Systém POHODA taktiež podporuje komunikáciu s celým radom zariadení, doplnením ktorých môžete svoj počítač rozšíriť napríklad na plnohodnotný pokladničný systém. Prehľad podporovaných zariadení nájdete na stránke hardwarové doplnky.