Ekonomický a účtovný program POHODA 2017

Ekonomický a informačný systém POHODA je komplexný účtovný a ekonomický software pre malé, stredné a väčšie firmy z radov fyzických a právnických osôb. Umožňuje viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo a vyhovie platcom i neplatcom DPH. Systém je odvetvovo neutrálny a je vhodný nielen pre živnostníkov, podnikateľov a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú obchodom a poskytovaním služieb, ale i pre slobodné povolania a účtujúce príspevkové a neziskové organizácie.

 Základom systému je prepracovaný adresár a celý rad agend pre komplexné riadenie firmy. Ako príklad uvádzame napríklad agendy faktúr, Banka, Pokladňa, Majetok, Sklady atď. Systém umožňuje viesť jednoduché i podvojné účtovníctvo, účtovanie zásob metódou A i B a spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Zvládne pobočkové spracovanie údajov, homebanking, obchodovanie na internete i predaj zásob pomocou zabudovanej predajne alebo pomocou modulu pre offline maloobchodný predaj. Podporuje cudzie meny vrátane automatického načítania kurzového lístka. Umožňuje sledovanie salda a finančnú analýzu.

 Obsahuje editor tlačových zostáv REPORT Designer na úpravu tlačových zostáv a vytváranie vlastných tlačových výstupov. Možnosti systému je možné rozšíriť pripojením celého radu externých zariadení.

 

POHODA PH modre pozadi sk POHODA SQL modre pozadi sk POHODA E1 modre pozadi sk

 

Rôzna použitá technológia a rôzna úroveň funkcií obsiahnutá v programe dáva spolu s ponukou niekoľkých obsahovo odlišných variantov a sieťových verzií budúcim užívateľom priestor na výber toho najvhodnejšieho riešenia.

Pre koho je POHODA určená?

- živnostníkom a malým firmám, v ktorých má kompletne celú administratívu od vystavovania pokladničných dokladov cez vedenie skladov, jednoduchého alebo podvojného účtovníctva až po zostavenie pokladov pre daň z príjmov na starosti jedna osoba, väčšinou majiteľ,

- rôzne veľkým firmám, v ktorých sa o jednotlivé oblasti obchodných, evidenčných, administratívnych a účtovných činností delí viacero osôb z radov zamestnancov alebo externých spolupracovníkov, príp. majiteľov,

- firmám, ktoré si nechávajú účtovné, príp. mzdové agendy spracovávať externe, sami však potrebujú mať prehľad o svojich skladových zásobách, zákazkách a majetku a potrebujú pracovať s kontaktnými údajmi svojich zákazníkov,

- účtovníkom (samostatným účtovníkom alebo účtovným firmám) vedúcim účtovníctvo na zákazku pre iné subjekty,

- príspevkovým a neziskovým organizáciám vedúcim účtovníctvo.

sleva-skoleni1Účtovný software POHODA vyniká užívateľským komfortom porovnateľným s produktmi MS Office, s ktorými i údajovo spolupracuje. Obsahuje širokú škálu nadštandardných funkcií, ktoré ocení každý, kto si potrpí na profesionálny vzhľad firemných dokumentov a podrobný prehľad o vlastnom hospodárení. Od inštalácie a nastavenia systému, cez zápis, výber a tlač dokladov, až po účtovnú uzávierku, POHODA svojmu užívateľovi maximálne uľahčuje každodennú prácu, a to vďaka prepracovanému užívateľskému rozhraniu, interaktívnym sprievodcom a rozsiahlemu systému kontextového pomocníka. Náklady na nasadenie systému a zaškolenie zamestnancov sú minimálne a zvýšená efektivita práce prinesie ďalšie úspory.

 Program POHODA je od roku 2007 ekonomickým systémom certifikovaným pre operačný systém Windows Vista. Recertifikačný test v roku 2009 potvrdil, že POHODA i naďalej spĺňa všetky bezpečnostné a technologické štandardy tohto operačného systému. Je taktiež pripravená na systém Windows 7.

Ako POHODA pomôže zvýšiť Váš zisk?

- Program obsahuje obrovskú škálu nadštandardných funkcií, ktoré vám ušetria veľa práce a času, takže sa budete môcť naplno venovať svojim zákazníkom. Napríklad funkcia pre homebanking automaticky načíta Vaše bankové výpisy, zapíše úhrady a vykoná zaúčtovanie. Navyše nemusíte svoje príkazy na úhradu nosiť do banky, pretože ich môžete odoslať elektronicky.
- Vďaka spolupráci s internetovými obchodmi je POHODA ideálnym nástrojom pre Vaše obchodovanie na internete.
- Podobných efektívnych funkcií má POHODA desiatky, napr. šablóny dokladov, hromadnú fakturáciu, priznanie k DPH, tlač celého radu výstupov priamo vo forme úradných tlačív a veľa ďalších - používaním ktorých môžete ušetriť náklady na niekoľko pracovných miest. Pritom náklady na nasadenie systému a zaškolenie zamestnancov sú minimálne.
- Zvýšená efektivita práce prinesie ďalšie úspory.

Ako účtovný program POHODA uľahčuje prácu

- Rýchlosť nahrávania údajov v ekonomickom systéme POHODA je možné optimalizovať na minimálny počet úderov do klávesnice. Stačí nastaviť program tak, aby sa väčšina polí formulárov účtovných agend pri založení dokladu automaticky vyplnila najčastejšie používanými hodnotami. Niektoré údaje vďaka tomu nie je potrebné vždy ručne vypĺňať; tieto políčka je možné dokonca vypnúť, takže sa pri zápise dokladu preskočia.
- Na ďalšie urýchlenie zápisu je možné vytvoriť vzory najčastejšie používaných typových dokladov, tzv. šablóny. Zvolením šablóny sa nový doklad vrátane položiek kompletne predvyplní, takže stačí upraviť zopár údajov a doklad je hotový.

Postaráme sa o Vašu POHODU

- Užívateľom ekonomického systému POHODA poskytujeme kompletnú škálu služieb zákazníckej podpory.
- Automatický prísun všetkých legislatívnych a funkčných aktualizácií systému, informácií a poskytovanie služieb odbornej a technickej podpory je zaistený prostredníctvom súboru služieb SERVIS.
- V prvom roku tieto služby poskytujeme našim zákazníkom zadarmo.

Účtovný program POHODA porastie s Vami

- K dispozícii je niekoľko obsahovo odlišných variantov programu - od jednoduchého účtovníctva pre nenáročných po komplexný ekonomický systém v sieťovej verzii, ktorý je umiestnený v centrále celonárodnej sieti pobočiek alebo v ktorej veľká účtovná firma spracováva účtovníctvo svojim klientom.
- Možnosti systému je možné navyše rozšíriť prostredníctvom doplnkov. Systém POHODA je možné kedykoľvek rozšíriť tak, aby vyhovoval Vašim narastajúcim nárokom a požiadavkám.
- Rozšírenie na vyšší variant poskytujeme iba za rozdiel cien obidvoch variantov.
- K dispozícii sú tiež sieťové verzie. Pre firmy s veľkým databázovým zaťažením je určený rad POHODA SQL alebo najvyšší rad POHODA E1 využívajúci technológiu klient-server. Toto riešenie výrazným spôsobom zvyšuje bezpečnosť údajov, umožňuje veľký počet súčasne pracujúcich klientov a spracovávanie veľkého objemu údajov.

POHODA online alebo hosting systému POHODA

- POHODA online je vítaným riešením pre všetkých užívateľov, ktorí chcú pracovať so svojim ekonomickým a informačným systémom prakticky odkiaľkoľvek. Veľmi užitočnou a komfortnou sa stáva pre tých, ktorých prioritou je súbežná práca v systéme na viacerých pobočkách. POHODA je inštalovaná v dátovom centre a komunikácia prebieha formou vzdialeného pripojenia, čo privítajú predovšetkým užívatelia, ktorí si nemôžu zbudovať vlastnú ICT infraštruktúru priamo vo svojej spoločnosti
- Vo firme s viacerými pobočkami môžu všetci oprávnení zamestnanci pracovať paralelne a online s aktuálnymi údajmi, bez toho aby dochádzalo k nutnosti ich zhrávania, prenášania na USB a pod.
- S touto sieťovou verziou programu POHODA nedochádza k akémukoľvek zaťaženiu vlastného systému, k poškodeniu či k strate uložených údajov.

 

„Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.“

www.stormware.sk