Spoločnosti so zahraničnou majetkovou účasťou a s medzinárodným pracovným kolektívom stálych zamestnancov alebo stážistov môžu využiť rozšírenie POHODA English UI. Jedná sa o licenciu obsahujúcu užívateľské rozhranie v angličtine. Vďaka týmto rozšíreniam tak nie sú užívatelia, ktorí nehovoria po slovensky, závislí na tlačových zostavách v cudzom jazyku, ktoré by im niekto z ďalších kolegov musel pripraviť a poskytnúť. Môžu si ich vytvoriť sami, rovnako ako vystavovať doklady.

Samozrejme, že užívateľské rozhranie v cudzom jazyku môžu používať taktiež užívatelia, ktorí síce hovoria po slovensky, ale napríklad kvôli komunikácii na pracovisku v angličtine alebo kvôli reportingu je pre ne vhodnejšie pracovať s anglickou verziou.

Licencia POHODA English UI rozširuje základnú licenciu a inštaluje sa na rovnaký server. Rôzne jazykové verzie užívateľského rozhrania tak môžu mať k dispozícii všetci užívatelia pristupujúci k spoločnej serverovej inštalácii systému POHODA SQL alebo POHODA E1, bez potreby individuálnych inštalácií na klientské počítače.

Užívateľské rozhranie v cudzom jazyku je možné zakúpiť zároveň so zaobstaraním si ekonomického systému POHODA SQL alebo informačného systému POHODA E1, ale i dodatočne.

Agendy a funkcie v cudzom jazyku

V angličtine môžete pracovať vo všetkých agendách a so všetkými funkciami.

personalistika 

Tak ako v slovenčine i v anglickej verzii ponuka Záznam v hlavnom menu rešpektuje aktuálne vybratú agendu a ponúka podľa toho prispôsobenú ponuku povelov.

adresar 

Anglická verzia má taktiež zodpovedajúcu miestnu ponuku prístupnú cez pravé tlačidlo myši.

uctovny dennik 

Ponuka tlačových zostáv v anglickom jazyku

Ponuka tlačových zostáv je taktiež dostupná v anglickej verzii.

tlacove zostavy 

Prepínanie medzi jazykovými verziami rozhrania

Medzi slovenskou a anglickou verziou užívateľského rozhrania sa môžete jednoducho prepínať, napríklad i v priebehu dňa. Do doby, než si zvolíte opäť iný jazyk, zostane Vaša voľba jazyka zachovaná i pri ďalších spusteniach programu.

POHODA Cizojazycna rozhrani Prepinani 

Ktorá POHODA môže English UI zobrazovať?

Rozšírenie POHODA English UI vyžaduje SQL server, môžete si ho teda zakúpiť k akejkoľvek základnej licencii systému POHODA v radoch POHODA SQL a POHODA E1, ktoré túto platformu taktiež využívajú:

POHODA SQL Jazz
POHODA E1 Jazz
POHODA SQL Standard
POHODA E1 Standard
POHODA SQL Profi
POHODA E1 Profi
POHODA SQL Premium
POHODA E1 Premium
POHODA SQL Komplet
POHODA E1 Komplet

 

Prehľad doplnkov a prídavných licencií k systému POHODA
Cenník doplnkov a prídavných licencií k systému POHODA

 

„Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.“

www.stormware.sk