Nesieťová prídavná licencia POHODA MLP je určená pre inštaláciu jednej kópie príslušného radu a variantu systému POHODA na ďalší počítač v rámci jedného miestne oddeleného pracoviska rovnakej organizácie. Táto licencia umožňuje vytváranie ďalších záznamov, doklady sa však vytvárajú vždy iba na jednom mieste a údaje nie je možné zhrávať. Pre ich aktualizáciu na ďalších počítačoch je potrebné vzájomne si zamieňať databázový súbor.

Túto licenciu nie je možné použiť vo funkcii centrály pobočkového spracovania údajov.

Využitie

  • ak chcete na niekoľkých počítačoch spracovávať rôzne údaje, ktoré spolu nesúvisia a zostanú oddelené
  • ak pracujete v rôznom čase na viacerých počítačoch, napr. doma na jednom počítači a v zamestnaní na druhom
  • ak potrebujete využívať firemné údaje na prenosnom počítači, napr. na získanie ekonomických informácií mimo pracoviska

Upozornenie

  • MLP je iba ďalšia licencia rovnakého variantu produktu
  • režim práce si užívateľ musí zvoliť a postrážiť sám
  • nejedná sa o sieťovú verziu, databázy nemožno zdielať v rovnakom čase na viacerých počítačoch
  • nejedná sa o pobočkové spracovanie dát, databázy nemožno zohrávať

Na stránke softwarové doplnky sa dozviete k akým variantom ekonomického systému POHODA je možné túto nesieťovú prídavnú licenciu dokúpiť.

 

„Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.“

www.stormware.sk