Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov upravuje podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu tržieb na území Slovenskej republiky, ako aj postavenie a činnosť servisnej organizácie súvisiace s používaním elektronickej registračnej pokladnice.

Legislatívna úprava

Hlavný účel zákona o používaní ERP
Zmeny v zákone o používaní ERP
Platnosť zákona o používaní ERP

Výhody, ktoré Vám zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice prinesie:

 • jednoduchšia a pohodlnejšia archivácia údajov o predaji vďaka elektronickému žurnálu,
 • nižšia spotreba pokladničných pások, čím môžete ušetriť až 50 % nákladov,
 • zodpovedná servisná organizácia, ktorá Vám poskytuje profesionálne služby podľa Vašej potreby a požiadaviek,
 • rýchlejší servisný zásah Vám znižuje prestoje a zvyšuje efektívnosť prevádzky,
 • pravidelná servisná údržba Vám umožní predchádzať závažným poruchám a následným nákladom na ich odstránenie,
 • dlhšia životnosť predajných dát uložených v elektronickej podobe,
 • lepšia kontrola Vašej prevádzky prostredníctvom prehľadných štatistických výstupov - údajov o predaji.

 

Zmeny v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice oproti vyhláške č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou:

 • povinnosť používať pokladnicu i na evidenciu úhrad pohľadávok (vydaných faktúr) v hotovosti/platobnou kartou,
 • zmena definície pokladnice,
 • povinnosť používať fiskálnu pamäť,
 • zavedenie povinnosti elektronického žurnálu,
 • zavedenie nového typu fiskálneho zariadenia - fiskálnej tlačiarne,
 • zabezpečenie pokladnice fiskálnou plombou,
 • tlač ochranného znaku na účtenkách,
 • zrušenie mesačnej uzávierky a jej nahradenie intervalovými uzávierkami,
 • zmena definície obratov a zrušenie GT1 a GT3,
 • vykonávanie povinnej údržby pokladnice.

 

Platnosť zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice:

 • V období od 01. 03. 2009 do 31. 12. 2011 môžu podnikatelia, ktorí majú zavedené do užívania registračné pokladnice v zmysle vyhlášky č. 55/1994 Z. z. dobehnúť podľa uvedenej vyhlášky.
  Noví podnikatelia, ktorí zakúpia certifikované registračné pokladnice, ktoré spĺňajú technické požiadavky a parametre v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z., musia evidovať tržbu na základe uvedeného zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.  
 • Po 01. 01. 2012 však budú musieť podnikatelia používať už len registračné pokladnice, ktoré spĺňajú technické požiadavky a parametre podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

 

„Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.“

www.stormware.sk