ImgBoxPH

 

Ekonomický systém POHODA je komplexný účtovný a ekonomický software pre malé, stredné a väčšie firmy z radov fyzických a právnických osôb. Spĺňa nároky na ekonomické systémy pre vedenie účtovných agend a jednoduchého účtovníctva. Vlastnosti a možnosti tohto radu sú základom funkcií a možností ďalších dvoch radov, a to POHODA SQL a POHODA E1.

 

 

 

 

Základný rad systému POHODA je dostupný v týchto variantoch:

  • POHODA Mini
  • POHODA Lite
  • POHODA Jazz
  • POHODA Standard
  • POHODA Profi
  • POHODA Premium
  • POHODA Komplet

Porovnanie dostupných variantov systému POHODA

Obsiahnuté funkcie a agendy (výber)
Mini
Lite
Jazz
Standard
Profi
Premium
Komplet
Adresár (správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov)
A
A
A
A
A
A
A
Fakturácia (vydané/prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu)
A
A
A
A
A
A
A
Financie (pokladňa, banka)
A
A
A
A
A
A
A
Dane (priznanie k DPH, súhrnný výkaz, podklady pre daň z príjmov, elektronické podanie daňových priznaní)
A
A
N
A
A
A
A
Jednoduché účtovníctvo (peňažný denník, interné doklady, predkontácie)
A
A
N
A
N
N
A
Podvojné účtovníctvo (účtovný denník, predkontácie, interné doklady, saldo, analýzy)
N
N
N
N
A
A
A
Mzdy (personalistika, mzdy pre neobmedzený počet zamestnancov)
N
N
N
A
N
A
A
Majetok (dlhodobý, leasingový a drobný majetok)
N
A
N
A
A
A
A
Kniha jázd (vozidlá, jazdy)
N
A
N
A
A
A
A
Objednávky (ponuky, dopyty, prijaté/vydané objednávky)
N
A
A
A
A
A
A
Poštové zostavy (poukážky, obálky, sprievodky, štítky)
N
A
A
A
A
A
A
Cudzie meny (čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy)
N
A
A
A
A
A
A
Homebanking (export príkazov, import a zaúčtovanie výpisy)
N
A
A
A
A
A
A
Prístupové práva - základné funkcie (priama definícia)
N
A
A
A
A
A
A
Prístupové práva - ďalšie funkcie (definícia pomocou úloh, práva na číselné rady, tlačové zostavy, exporty agend)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Sklady - základné funkcie (zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, inventúry, evidencia reklamácií a opráv, automatické objednávky jednotlivých zásob)
N
N
A
A
N
A
A
Sklady - ďalšie funkcie (evidencia viacerých dodávateľov, nákupná cena v cudzej mene, cudzie názvy zásob, editácia výrobného listu, inventúry pre viacero skladov, synchronizácia skladov, automatické objednávky zložených zásob)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Internetové obchody - základné funkcie (parametre, kategórie, administrácia priamo v programe POHODA)
N
N
A
A
N
A
A
Internetové obchody - ďalšie funkcie (automatické zhrávanie údajov medzi programom POHODA a e-shopom)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Užívateľské rozšírenia programu (voliteľné parametre, užívateľské agendy)

tieto funkcie obsahuje rad POHODA E1

Technológia klient-server (databázový SQL server)

na SQL technológii sú postavené rady POHODA SQL a POHODA E1

 

„Výrobcom ekonomického systému POHODA je spoločnosť STORMWARE s.r.o.“

www.stormware.sk