mzdy person new

Našim klientom zabezpečujeme nasledovné služby v oblasti miezd a personalistiky:

- prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do/z poisťovní

- spracovanie miezd a personálnej agendy

- spracovanie výkazov a zostáv pre poisťovne, daňový úrad a štatistický úrad

- príprava výplatných pások, výplatných listín, rekapitulácie miezd

- prehľady zostávajúcich dovoleniek

- príprava bankových príkazov na úhradu miezd zamestnancov, platby poisťovniam a daňovému úradu

- ročné zúčtovanie preddavkov na daň a preddavkov na verejne zdravotné poistenie