uctovnictvo new

Spracovanie účtovníctva zaisťujeme na vysokej odbornej podľa požiadaviek našich klientov nasledovnými formami spolupráce:
externá: všetky účtovné doklady sú spracovávané v našej ekonomickej kancelárii vlastným účtovným programom.
interná: všetky účtovné doklady sú spracovávané v priestoroch našich klientov.

online účtovníctvo – účtovné doklady sú zaznamenávané v priestoroch našich klientov a denne zaúčtované cez internet z našej ekonomickej kancelárii.

Rozsah poskytovaných prác:

- vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
- hlavná kniha - zápis účtovných prípadov
- účtovný denník - chronologický zápis účtovných prípadov
- saldokonto dodávateľov a odberateľov
- spracovanie podkladov a evidencia DPH, k cestnej dani
- spracovanie štatistických výkazov
- ročná účtovná závierka - zostavenie ročných výkazov (Súvaha a Výkaz ziskov a strát)
- daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
- mesačný, kvartálny a ročný reporting

 
mzdy person new

Našim klientom zabezpečujeme nasledovné služby v oblasti miezd a personalistiky:

- prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do/z poisťovní

- spracovanie miezd a personálnej agendy

- spracovanie výkazov a zostáv pre poisťovne, daňový úrad a štatistický úrad

- príprava výplatných pások, výplatných listín, rekapitulácie miezd

- prehľady zostávajúcich dovoleniek

- príprava bankových príkazov na úhradu miezd zamestnancov, platby poisťovniam a daňovému úradu

- ročné zúčtovanie preddavkov na daň a preddavkov na verejne zdravotné poistenie

 
poradenstvo new

Našim klientom ďalej ponúkame :

- poradenstvo pri výbere vhodného účtovného programu

- pomoc zavedení a implementácii účtovníctva

- pomoc pri spracovaní účtovnej závierky

- zabezpečíme spätnú rekonštrukciu účtovníctva

 
eura new

Odmena za spracovanie účtovníctva, miezd a iných služieb sa odvíja od:

- počtu dokladov

- počtu zamestnancov a od náročnosti prevedených služieb

Cena sa stanoví individuálne po dohode s klientom.

Záruka

Naša spoločnosť je v oblasti spracovania účtovníctva poistená na riziká prípadných nesprávnosti avšak do dnešného dňa sme neboli nútení túto poistku využiť.

Ak Vás naša ponuka zaujala neváhajte nás kontaktovať.